۴۶. مقایسه ای بین فلسفه دین قاره ای و فلسفه دین تحلیلی (A Comparison between Analytic Philosophy of Religion and Continental Philosophy of Religion)

مقاله و سخنرانی  در هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر – برگزار کننده انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه خوارزمی

تاریخ برگزاری همایش: سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷؛ ۲۹ و ۳۰ ژانویه۲۰۱۹ 
فیلم ارائه این مقاله در همایش را می توانید از سایت آپارات با آدرس ذیل مشاهده کنید:

دانلود فایل (۵۰۰ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید