۱۹. اثبات استنتاج‌های بی‌واسطه در قضیه‌های محصوره

نشریه علمی – پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، تبریز، تابستان ۱۳۸۳، سال ۴۷، شماره مسلسل ۱۹۱.

دانلود فایل (۱۰۱۵ دانلود)

در صورتی که نظر یا انتقادی درباره این مقاله دارید به نویسنده به آدرس ایمیل hamidayat@gmail.com ارسال کنید